Kes leiutas sauna?

Erinevaid saunasid on ehitatud juba iidsetest aegadest mitmelpool maailmas. Kõige tuntumad neist on soomeugri kerissaun, põlisameerika higitelk, türgi hammam ja jaapani sento. Aga kes oli esimene saunaehitaja?

19. sajandil usuti, et saunatamise tava on pärit Lähis-Idast, täpsemalt Foiniikiast, kust see ajapikku piki karavaniteid edasi itta kandus Venemaale, Pärsiasse, Hiina ja Indiasse ning piki mereteid läände Kreekasse, Iirimaale ja isegi Ameerikasse.[1] Tõepoolest, kõigis nimetatud ühiskondades on saunad läbi aegade olnud kõrge au sees.

Siiski ei ole Foiniikia ilmselt sauna algkodu. Ega ei ole mõtet sauna algkodu otsida ka soomeugri rahvaste seas, nagu mitmed on arvanud.[2] Küsida, “kes leiutas sauna?” on sama hea küsimus kui küsida, “kes leiutas joomise”, tõdeb sauna ajalugu uurinud Sir Erasmus Wilson.[3] Kuna saunatamine on sedavõrd üldinimlik tegevus — ja kuna nii ainelisi kui ka kirjalikke tõendeid saunade ehitamisest leidub mitmelpool maailma — on põhjust uskuda, et saunatamise tava tekkis iseseisvalt erinevate rahvaste juures, erinevates kohtades, erinevatel aegadel.

Kuigi saunu on mitmesuguseid, on nende kõigi ühisosaks soojus.[4] Inimene on alati armastanud sooja — soe keskkond võimaldab meil energiat kokku hoida ning pühenduda muule kui vaid toidu hankimisele. Seetõttu tunneme me end soojas keskkonnas hästi. Pole siis imestada, et erinevad rahvad mitmelpool maailma hakkasid saunu ehitama üpris varajases ajaloos.

Soojaveeallikaist on inimesed juba sadu tuhandeid aastaid sooja otsinud. Nende veesilmade fosforilõhnaline aur meenutas mõnes koopaõõnsuses algelist aurusauna ning nii võisid meie esiisad kergesti sattuda mõttele endale ka säärane soojaallikas ehitada.[5] Esimesed kivikerisega saunad aga tekkisid ilmselt vajadusest enne pesemist vett soojendada. Lõkkes kuumaks aetud kivide vette viskamine tekitas auru ning kui see juhtus mõnes varjulisemaks kohas toimuma, võis hetkeks tekkida päris sauna tunne. Hiljem õpiti vett juba kuumadele kividele viskama ning selleks eraldi maju ehitama.[6]

Kes leituas sauna? Sellele küsimusele ei saa õnneks vastata. Saun on oluline osa inimeseks olemisest ega kuulu ühelegi rahvale.


[1] Wilson, Erasmus. The Eastern, Or Turkish Bath: Its History, Revival in Britain, and Application to the Purposes of Health. London, John Churchill, 1861, lk 9-12.

[2]  Habicht, Tamara. Eesti saun. Tallinn, Valgus, 1972, lk 133.

[3]  Wilson, Erasmus. The Eastern, Or Turkish Bath: Its History, Revival in Britain, and Application to the Purposes of Health. London, John Churchill, 1861, lk 1.

[4]  Tamara Habicht mõtestab oma 1972. aasta uurimuses sauna kohana, kus on sooja õhuga ruum ja pesemisbassein. Habicht, Tamara. Eesti saun. Tallinn, Valgus, 1972, lk 5.

[5]  Wilson, Erasmus. The Eastern, Or Turkish Bath: Its History, Revival in Britain, and Application to the Purposes of Health. London, John Churchill, 1861, lk 3-5.

[6]  Laane, Elmt; Suija Rein. Saun ja Tervis. Tallinn, Valgus, 1988, lk 3.